เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูล QA/QC

Full-time

รายละเอียดงาน

 • จัดทำเอกสารรายละเอียดข้อมูลสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์
 • ดำเนินการจัดเก็บรูปถ่ายผลิตภัณฑ์
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญญาจ้าง 6 เดือน
 • รับนักศึกษาฝึกงาน ที่ฝึกงานมากกว่า 2 เดือน
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการจัดทำเอกสาร
 • มีความรู้ในการประสานงานกับผู้อื่น
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office


วิธีการสมัครทางอีเมล: 

•ส่งอีเมลถึงเรา CV, Biodata หรือประวัติย่อของคุณ
•วางตําแหน่งที่คุณกําลังสมัครในบรรทัดหัวเรื่องอีเมล
•ส่งอีเมล sfshr@siamfoodservices.com